MAANDAG Hoogkerk Europapark Alpha College
17.00 – 18.00 uur
18.00 – 18.30 uur B3
18.30 – 19.15 uur B1 / B2 / B3
19.15 – 20.00 uur B1 / B2
DINSDAG Hoogkerk Europapark Alpha College
17.00 – 18.00 uur D1
18.00 – 19.30 uur C1 / C2 A1 / A2 /A3
19.30 – 20.30 uur 3e / 4e
20.30 – 22.30 uur Selectie
WOENSDAG Hoogkerk Europapark Alpha College
16.00 – 17.00 uur E1 + E4
DONDERDAG Hoogkerk Europapark Alpha College
16.45 – 18.00 uur C1 / C2
18.00 – 19.30 uur Selectie
19.00 – 20.30 uur B1 / B2 / B3
VRIJDAG Hoogkerk Europapark Alpha College
17.00 – 18.00 uur D1
17.00 – 18.15 uur E1
18.00 – 19.00 uur
19.00 – 20.30 uur A1 / A2 / A3