Het kan gebeuren dat je geconfronteerd wordt met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie en agressie. Het is prettig als je dan met je problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon. Deze persoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie die je geeft, want er is een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben hiervoor Margriet van Wiek benoemd. Zij stelt zich kort voor: “Ik ben Margriet, woon samen met Fedde (bestuurslid) en mijn 2 kinderen Sem (C1) en Luuk (E1). Sinds een jaar speel ik met veel plezier (zonder verdere ervaring met korfbal) zelf in het 4e en daarnaast ben ik lid van het VAC. Mijn beroep is maatschappelijk werker. Ik ben werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie (Accare). Daarnaast werk ik als generalistisch werker jeugd GGZ in een Wij-team. Vanuit mijn functie val ik onder de beroepscode voor maatschappelijk werkers. Dit houdt in, dat ik altijd vertrouwelijk met informatie om dien te gaan. De functie van vertrouwenspersoon binnen een vereniging vind ik van groot belang.
Soms kun je tegen problemen aanlopen die je wilt delen met iemand. Ik hoop dat ieder lid van de club zich vrij voelt om mij dan te benaderen. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich binnen de vereniging veilig voelt en met plezier kan korfballen. Zoals hierboven al benoemd kun je soms geconfronteerd worden met allerlei situaties waarover je misschien met iemand wilt praten, zonder dat dit meteen in de openbaarheid terecht komt. Je mag mij dan altijd benaderen zodat we kunnen kijken wat er precies speelt en samen op zoek kunnen gaan naar een oplossing.
Ik wil nogmaals benadrukken dat alle informatie die met mij gedeeld wordt vertrouwelijk wordt behandeld. Ik mag en zal nooit informatie delen met derden zonder toestemming van degene die mij benadert.
Je kunt mij bereiken via email: margrietvanwiek@gmail.com of telefonisch (app/sms of bellen) op 0618648365.”